Nittedal kommune søker instruktører

Vi søker frivillige instruktører til treningsgrupper for seniorer

Vi leter etter personer som har interesse for og lyst til å lede treningsgrupper for eldre. Målgruppen for treningen er eldre med begynnende funksjonssvikt og ustøhet. Gruppene gjennomføres én gang i uken på dagtid og instruktørene vil primært få ansvar for én gruppe hver.

Potensielle instruktører vil få opplæring i form av et tredagers kurs. I tillegg får man førstehjelpskurs og oppfølging av fysioterapeuter i Nittedal kommune.

 

Treningsgruppene er et ledd i satsningen på fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre i Nittedal kommune og er forankret i kommunens planverk og fysioterapitjenesten.

 

Ved interesse, ta kontakt med:

Vera Hild, tlf 46 89 42 57, epost:

vera.hild@nittedal.kommune.no

Linda Sørum Terjesen, tlf 99 09 33 73, epost: linda.terjesen@nittedal.kommune.no