Lommedalen Fotball ser etter ambisiøse og fremadstormende fotballtrenere som setter spillerutvikling i fokus.

Lommedalen Fotball er i vekst og vi ser behov for flere trener på våre akademi- og lagstilbud. Dersomdu er interessert og er ivrig etter å være med på å utvikle det sportslige tilbudet oppfordrer vi deg tilå ta kontakt

Krav/kvalifikasjoner
 Minimum fullført NFF Grasrottrener, men ønskelig med UEFA B eller idrettsfaglig bakgrunn
 Tidligere trenererfaring fra barne- og ungdomsfotballen eller seniornivå
 Kan håndtere barn og ungdom på en pedagogisk måte
 Administrativ erfaring/kompetanse
 Samarbeider godt med andre
 Gode kommunikasjonsferdigheter
Oppgaver
 Lagstrener i ungdomsfotballen
 Trener på vårt akademitilbud
 Årgangsansvarlig i barnefotballen
 Bistå i planlegging og gjennomføring av fotballskoler, camper og andre tiltak
 Bistå i utarbeidelse av sportslig planverk
Vi søker etter trenere til å dekke både heltid- og deltidsstillinger. Trenerroller og oppgaver tilpasses
etter kompetanse, ønsker og behov.
Arbeidstid vil hovedsakelig være ettermiddag/kveld og enkelte helger. Ønsket tiltredelse så raskt som
mulig. Vi oppfordrer kvinner til å søke!
Søknad som inneholder informasjon om deg og din motivasjon for søke kan sendes til waqas@lil.no
Spørsmål om stillingen kan rettes til Waqas Afgan waqas@lil.no eller 99354907