LIER KOMMUNE, TJENESTER TIL BARN OG UNGE MED FUNKJONSNEDSETTELSE SØKER: AKTIVITETSLEDER PÅ FRILUFTSCAMP

Kan du tenke deg å jobbe 2 døgn hver 4. helg på Friluftscamp for barn/ unge med funksjonsnedsettelse?

Friluftscamp er et aktivitetsbasert gruppeavlastningstilbud som utføres av Tjenester for barn og unge med funksjonsnedsettelse. Friluftscamp ledes av ansatte med faglig kompetanse og med aktivitetsledere med utdannelse innenfor idrett på høgskolenivå. Tilbudet gis hver 4.helg (stengt i juli). Vi leier hytte av Røde Kors ved Steindammen i Nedre Eiker.  Friluftscamp har fokus på friluftsliv og aktiviteter ute hele året.

 

Vi kan tilby:

  • Jobb hver 4. helg, 2 døgn.
  • Lønn på kr. 2888,- pr døgn.
  • God praksis innenfor friluftsliv og uteaktivitet
  • Veiledning

 

Du bør:

  • Være interessert i enkelt friluftsliv og lek ute
  • Være glad i å jobbe med barn og unge
  • Ha evne til å sette grenser
  • Ha interesse for å være delaktig i planlegging og gjennomføring av aktivitet.
  • Ha førerkort og tilgang til bil

 

Oppstart april 2022

 

Høres dette spennende ut?

 

Send søknad til ive.losnegard@lier.kommune.no

 

innen 27.mars 2022

 

Ive Losnegard, avdelingsleder og idrettspedagog

Tlf:975 14 795