Ledig prosjektstilling som utviklingskonsulent i Norges Bandyforbund

Ønsker du å være en del av utviklingsarbeidet i Oslo og Akershus Bandyregion? Søk på prosjektstillingen som utviklingskonsulent.

Vi søker en person til 2-årig prosjektstilling som utviklingskonsulent i Oslo og Akershus Bandyregion (OABR). Regionen har i dag 89 klubber med til sammen over 12 000 medlemmer innenfor idrettene innebandy, bandy og landhockey.

 

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Planlegge og gjennomføre tiltak for å utvikle aktivitetstilbudet for våre idretter i regionen, da spesielt for barn og ungdom.
 • Stimulere til flere klubber, flere lag og flere spillere i regionen.
 • Oppfølging og videreutvikling av eksisterende klubber.
 • Ulike aktivitetstilbud – camps, AKS, nybegynnerkurs, oppstart av lag.
 • Kurs og kompetanse på aktivitetsnivå 
 • Idrett og skole-samarbeid
 • Være aktiv ute i felt/i miljøene
 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Engasjement for at flest mulig barn og unge skal finne et passende aktivitetstilbud i idretten
 • Trenger erfaring fra og kunnskap om idretten, gjerne på grasrotnivå
 • Erfaring med, og interesse for, innebandy, bandy, og/eller hockey.
 • Idrettsfaglig utdanning er ønskelig, men ikke et krav
 • Være komfortabel og trives med å snakke foran forsamlinger
 • Ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsevner, og samtidig evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Kjennskap til idrettens organisering
 • Fleksibel
 • God sosial kompetanse
 

Utviklingsarbeidet skal utføres i tråd med planene i OABR.  Utviklingsavdelingen i NBF og OABR blir viktige samarbeidspartnere i forhold til oppfølging av det daglige arbeidet. Stillingen rapporterer til leder for utviklingsavdelingen og daglig leder i OABR. Arbeidsgiver er NBF. Utviklingsavdelingen i NBF er ansvarlige for den faglige oppfølgingen.

Arbeidsomfang er 37,5 timer per uke, stillingen inneholder noe kvelds- og helgearbeid. Det forventes arbeid en kveld i uken og en helgedag i måneden. Arbeidssted er OABR sine kontorer i Oslo, men betydelig arbeid ute i feltet må påberegnes.
Lønn etter avtale.

Oppstart så snart som mulig eller etter avtale. Stillingen er en 100% prosjektstilling over 2 år.

 

Søknadsfrist 15. mai 2022.

Søknad sendes på e-post til: eivind.tysdal@bandyforbundet.no

 

Spørsmål

Eventuelle spørsmål om stillingen rettes til leder av Utviklingsavdelingen i Norges Bandyforbund Eivind Tysdal på e-post: eivind.tysdal@bandyforbundet.no eller mobil +47 450 35 235.

Les mer om oss på våre nettsider: Oslo og Akershus Bandyregion og Norges Bandyforbund.