Kunne du tenke deg en aktiv deltidsjobb?

Aktiv og ung er et firma som tilbyr avlastning for barn og ungdom på østlandsområdet. Dette har vi holdt på med i 20 år. Vi driver både med avlastningshelger og støttekontaktgrupper.

Avlastningshelger: Jobben vil foregå i helgene og har en hyppighet fra hver tredje helg til en gang i blant. Jobben innebærer å følge opp barn og ungdom gjennom en helg der vi driver med forskjellige aktiviteter i området rundt Norefjell.
 
Vi ser etter personer som har relevant utdannelse og som liker å være i aktivitet. Det er en fordel at man synes det er gøy å stå på ski/snowboard og å jobbe med barn/ungdom
 
Støttekontaktgrupper: Jobben vil foregå i helgene enten på lørdag og søndag og varer fra 10.00 til 16.00 annenhver helg. Jobben innebærer å lede en gruppe med barn/ungdommer i Osloområdet i forskjellige aktiviteter sammen med en annen leder.
Miljøarbeid: Miljøarbeid 1 til 1. Jobben vil foregå på ukedager eller i helgene. Dette avtales etter avtale med foresatte og Aktiv og ung. Jobben innebærer å være en rollemodell for barn og unge og drive med ulike aktiviteter der de kan oppleve mestring og veiledning av sosial atferd.
 
 
 
Du er:
 
- Interessert i å jobbe med barn og ungdom
 
- Aktiv
 
- Positiv
 
- Selvstendig
 
- Student på relevant utdanning
 
 
 
Krav:
 
- Over 23 år
 
- Har sertifikat
 
- Plettfri vandel
 
 
 
Har du spørsmål ring: 22 60 55 44 eller send mail på kontakt@aktivogung.no
 
Søknader og CV sendes til: kontakt@aktivogung.no
 
 
 
Vil du lese mer om Aktiv og ung kan du besøke vår hjemmeside:
www.aktivogung.no
--
Aktiv og ung
Treschows gate 2f, 0477 Oslo
 
Tlf: 22 60 55 44
 
 
Aktiv og Ung
Treschows gate 2f, 0477 Oslo
22 60 55 44