Kunne du tenke deg å være støttekontakt?

Bydel Nordre Aker søker støttekontakter/fritidskontakt til oppdrag av varierende størrelse, fra 6 til 20 timer i måneden.

Som støttekontakt hjelper du barn og voksne personer som av ulike årsaker trenger bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnslivet generelt.

Det er ulike brukergrupper i alle aldre som har et behov for støttekontakt; - fysisk utviklingshemmede, psykisk utviklingshemmede, ulike psykiske vansker, mennesker med rusproblemer eller eldre. Vi trenger derfor ulike mennesker til støttekontaktoppdrag.

Vi stiller ikke krav til formell utdanning eller spesiell arbeidserfaring, men du må være stabil, ansvarsbevisst og ønske å jobbe selvstendig. Du må være oppriktig engasjert i å hjelpe andre mennesker. Som støttekontakt må du være over 18 år og ha plettfri vandel.

Støttekontaktene blir ikke ansatt i bydelen, men inngår en oppdragskontrakt om å jobbe et fast antall timer i måneden, mot en gitt timelønn. Det godtgjøres også et gitt beløp til utgifter i forbindelse med oppdraget.

Menn oppfordres til å søke.

Søknad og CV kan sendes til

postmottak@bna.oslo.kommune.no 

Eller Søknadskontoret bydel Nordre Aker, pb.4433 Nydalen, 0403 Oslo