Kuben VGS søker tilkallingsvikarer i kroppsøving

Kuben videregående er Osloskolens største videregående skole, og har et mangfold av utdanningstilbud. 

Som tilkallingsvikar i kroppsøving får du en deltidsstilling som også gir nyttig undervisningserfaring.

Se stillingsutlysningen på Webcruiter og søk her