Kjelsås IL søker instruktører til allidrett for barn 4- 6 år

Kjelsås IL har allidrett for små barn i alderen 4-6 år. Barna starter når de har fylt 4 år, og kan være med frem til skolestart.

På allidretten øver barna på grunnleggende motoriske ferdigheter som å hoppe, hinke, løpe,  og  kaste gjennom forskjellige leker og øvelser. Vi har stafetter, lek med fallskjerm, rundløyper, balløvelser osv. Aktiviteten ledes av en instruktør.  Alle barna må ha med en foresatt som er tilstede og hjelper barnet under treningen.
Arbeidsted: i Stadionhallen på Kjelsås, på Disen skole eller på Morellbakken skole.

Vi trenger instruktører som kan jobbe 2-6 timer pr uke. 

Vi ønsker at søkerne har noe erfaring med å lede aktivitet for barn, men man trenger ikke å ha formell utdanning/kompetanse. Det viktigste er at personen trives med å veilede barn.

Politiattest må fremlegges. 

Oppstart uke 37.

Kontakt Hege på 926.20.885 eller på mail til allidrett@kjelsaas.no