Kjelsås IL - IPU søker trenere

Kjelsås IL søker 2 trenere for barn 6-12 år med ulike utfordringer 2-3 lørdager i måneden 11.00 - 13.00.

Det er viktig med god barnetekke, humor, tålmodighet og evne å få barn med i lek.  Sirkeltrening, lek og aktiviteter tilrettelagt for barn med funksjonshemming. Gjerne bruk av rytme / musikk i noen aktiviteter.  Individuelt tilpasset øvelser med mye gjentagelse og gradvis ferdighetsoppbygging. kr 250 - kr 300 i timen. Politiattest kreves. Tiltredelse januar 2019.

IPU-gruppa, Idrett for Personer med Utviklingshemming, legger til rette for individuelt tilpasset trening hvor alle kan jobbe mot personlige mål og oppleve mestring i et inkluderende og sosialt miljø. Sterke følelser blir møtt med forståelse på en trygg arena der vi fokuserer på å ha det gøy mens vi trener. 

 

Ta kontakt med leder for IPU-gruppa April Stilley mob: 418 16 311 

eller Bodil Hunnålvatn Haagensen tlf: 22 22 50 03 ved spørsmål 

CV og Kortfattet søknad merkes IPU og sendes kontoret@kjelsaas.no 

Kjelsås Idrettslag | PB.13 Kjelsås | 0411 Oslo

www.kjelsaas.no