Kjelsås Il - IPU søker trener for barn med funksjonsutfordringer

Kjelsås IL søker trener for barn med funksjonsutfordringer 2-3 lørdager i måneden 11.00 - 13.00. Viktig med evne til å få barn med i aktivitet og lek.

Sirkeltrening og aktiviteter tilrettelagt for barn med psykiske funksjonsutfordringer. kr 250 i timen. Politiattest kreves. Tiltredelse september 2020.

Vi har flere engasjerte trenere som jobber sammen. Trenere med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

Ta kontakt med leder for IPU-gruppa April Stilley mob: 418 16 311 eller Bodil Hunnålvatn Haagensen tlf: 22 22 50 03 ved spørsmål.

CV og Kortfattet søknad sendes ipu@kjelsaas.no
Kjelsås Idrettslag | PB.13 Kjelsås | 0411

Idrett for mennesker med Psykiske funksjonsUtfordringer legger til rette for individuelt tilpasset trening hvor alle jobber mot personlige mål og opplever mestring i et inkluderende og sosialt miljø. Vi har fokus på å ha det gøy mens vi bygger opp ferdigheter.