Kjelsås IL - søker trener

Kjelsås IL søker trener for personer med utviklingshemming mandager i skoleåret kl 18.00 - 19.00.

Det er viktig med humor, engasjement og respekt for mennesker med ulike utfordringer.  Erfaring fra boccia en fordel men ingen krav. Opplæring vil bli gitt. Bocciatrening og kamper, oppvarming, sirkeltrening og lek. kr 300 i timen. 

Tiltredelse januar 2019.

IPU-gruppa, Idrett for Personer med Utviklingshemming, legger til rette for individuelt tilpasset trening hvor alle kan jobbe mot personlige mål og oppleve mestring i et inkluderende og sosialt miljø. Sterke følelser blir møtt med forståelse på en trygg arena der vi fokuserer på å ha det gøy mens vi trener. 


Ta kontakt med leder for IPU-gruppa April Stilley mob: 418 16 311 

eller Bodil Hunnålvatn Haagensen tlf: 22 22 50 03

CV og Kortfattet søknad merkes IPU og sendes kontoret@kjelsaas.no 

Kjelsås Idrettslag | PB.13 Kjelsås | 0411 Oslo

www.kjelsaas.no