Kjelsås fotball søker trenere

Kjelsås fotball leter etter trenerspirer som kan bekle trenerroller i ulike alderssegmenter og på ulike nivåer.

Stillingene karakteriseres som mindre engasjement med mulighet for utvidelse ved kvalitet i arbeid og prov på utvikling.

Individene vi leter etter må være lærevillige, genuint interessert i fotball som fag og inneha gode arbeidskapasitet.

Du vil få masse frihet til å prøve ut dine ideer og ditt tankegods og du vil få oppfølging for å skape refleksjon og defleksjon rundt egen praksis. Tilgang til det spiideo, sportscode og hudl til analysearbeid. Vi har tette bånd til både Norges Idrettshøgskole og Norges fotballforbund.

Mulighetene for å klatre i fotballhierarkiet er med andre ord gode om du er dyktig nok og leverer kvalitet. Har du nok kvalitet i deg? Ta kontakt da vel! For info og den gode samtalen, ta kontakt med:

 

Jørgen Bjørn 48236720 jorgen@kjelsaas.no

 

Arild Nøst Odland 98014236 arildno@kjelsaas.no