Idrettskonsulent

Brenner du for å legge til rette for aktive og glade barn, unge og voksne? Kan du en del om idrettsanlegg og fysisk aktivitet?

Om tjenestested

Idrettskonsulenten jobber i Seksjon Kultur og livskraft, i kommunalsjefens stab. Det er et artig sted å jobbe! Seksjonen har driftsansvaret for kultur, idrett, bibliotek, ungdomstilbud og noen aktivitetstilbud innen psykisk helse og for psykisk utviklingshemmede. Seksjonen har systemansvar for innovasjon, medvirkning, frivillighet og råd og utvalg i kommunen. Arbeidssted er rådhuset i Hokksund.
Vår idrettskonsulent skal ut i permisjon, og da trenger vi deg til å gjøre en jobb!

Arbeidsoppgaver

Rådgivning overfor lokale idrettslag og kontaktperson for idrettsrådet angående

 • Saksbehandling og veiledning av spillemiddelsøknader
 • Administrasjon/oppfølging av skiløypenettet og skiløypekjøring
 • Arbeid med prosjekter/arrangement/aktivitetstilbud innen områdene fysisk aktivitet, folkehelse og friluftsliv, som f.eks.
 • Åpen hall og utlånssentralen BUA
 • Økonomioppfølging og generell saksbehandling
 • Arbeid med generell idretts-, friluftslivs- og anleggspolitikk

Utdanning og erfaring

Du må ha:

 • idrettsfaglig utdanning, minimum på bachelornivå
 • erfaring fra arbeid med idrett og fysisk aktivitet

Du bør ha:

 • erfaring med kommunal idrettspolitikk
 • erfaring fra kommunal saksbehandling
 • erfaring fra tverrfaglig arbeid rettet mot barn og unge
 • gode it-kunnskaper og forståelse for økonomi

Vi ser etter deg som er

 • ryddig og strukturert
 • engasjert og entusiastisk
 • lett å komme i kontakt med og samarbeidsvillig
 • opptatt av å fjerne barrierer for fysisk aktivitet
 • løsningsorientert og gjennomføringsdyktig
 • trygg i møtet med interessemotsetninger

Vi tilbyr

 • svært gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • hyggelige kolleger
 • utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale
 • fleksitid
 • 100 % vikariat i perioden 15.august 2019 – mai 2020

Her søker du!

Det skal ikke sendes med attester eller vitnemål. Vi behandler ikke søknader som mottas i papir eller via e-post.

Søknadsfrist: 19.05.2019

Vil du vite mer om stillingen eller har spørsmål?
Ta kontakt med kommunalsjef Kultur og livskraft
Christer Best Gulbrandsen, telefon 915 59 512.

Har du spørsmål om bruk av elektronisk søknad kan disse rettes til Servicesenteret
Telefon: 32 25 10 00

Om arbeidsgiver Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe? Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter. Øvre Eiker kommune har passert 19.000 innbyggere og er en virksomhet med 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker