Idrettens fredskorps søker frivillige

Er du en eventyrer? Er du glad i idrett? Liker du nye impulser? Har du kunnskaper og formidlingsevne? Er du glad i idrett, sa du? Lurer du på hva du skal gjøre det neste året?

Er du mellom 20-28 år, og kan svare ja på minst et av spørsmålene over, ønsker vi å bli bedre kjent med deg. Hvert år gir vi et knippe unge voksne en unik mulighet til å jobbe med idrett i Afrika, oppleve et utrolig eventyr, tilegne seg kompetanse, kulturforståelse og erfaringer som styrker deg både som menneske og attraktiviteten din som arbeidstaker i årene fremover. Det er rett og slett en sjanse du ikke kan la gå fra deg og en mulighet man står ovenfor en gang i livet. Tør du å gi deg selv utfordringer? Tør du å gi deg selv opplevelser for livet? Tør du å skille deg ut og bidra?

 

  • Stillingen er ulønnet og ansett som frivillig arbeid.
  • Stillingen er heltid
  • Arbeidsgiver er Norges idrettsforbund
  • Kontaktperson er: Ketil Husøy, mail: ketil.husoy@idrettsforbundet.no tlf: 93456744
  • Alle mellom 20-28 år.

 

Ta et aktivt og godt valg, søk idrettens fredskorps 2018/19.

 

Søknadsskjema: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5112277&sid=Z62EMPoP4x

For praktisk informasjon.  https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrettensfredskorps/

Eller se https://www.youtube.com/watch?v=2K9hFtPm-L4