HSIL alpint søker hovedtrener og assistenttrener til løpere i aldersklassene U 8, U10, U12 og U14.

Vi ser etter deg som har entusiasme og gode pedagogiske evner, som har erfaring av å ledeog trene barn og ungdom innen alpint. Du har lyst å bli med på å utvikle klubben og la denvokse. Vi ønsker at alle trenerne våre skal samarbeide godt, både med hverandre, barna ogstyret. Det er viktig at den/de som skal fylle disse rollene får en god kjemi med de trenerne viallerede har i klubben. Vi ser også etter deg som er ungdom/student og som kan assistere ide yngre årsklassene, med lavere krav om kompetanse.

Arbeidsoppgaver i hovedtrekk, avhengig av hvilken gruppe du skal trene:
• Hovedtrener/assistenttrener for våre eldste aldersinndelte grupper.
• Hovedansvar for sportslig plan i samarbeid med sportslig leder (hovedtrener).
• Ansvar for sportslige aktiviteter nedover i årsklassene (hovedtrener).
• Delta i organisering og planlegging av samlinger, renn og andre arrangement.
• Muligheter for å bidra til planlegging og gjennomføring av skiskolen.


HSIL alpint har totalt ca 30 aktive løpere (de fleste i U8 og U10), og har et veldig positivt
miljø, med mange innsatsvillige foreldre og støttespillere.
Klubben driver en egen bakke i nærmiljøet på Stovner, Liabakken. Her trener de minste
gruppene. Her arrangerer vi også vår egen skiskole.

Stillingene er timebaserte.
Konkurransedyktig godtgjørelse etter nærmere avtale.
Du må kunne fremvise politiattest uten merknader for å bli ansatt.
HSIL drives etter kjerneverdiene, Samhold, Engasjement, Likeverd og Mestring.

Vårt mål er
å kombinere breddeaktivitet og skiglede med gode prestasjoner.
Vi er en liten klubb med ambisjoner om rekruttere flere løpere.
Er du interessert og har spørsmål, ta kontakt med vår sportslig leder Christian Svensson på
98012465
Søknad sendes til: alpint@hsil.no