Holmen IF langrenn søker trener

Holmen langrenn søker etter en trener som kan ta hovedansvaret for våre 13-14-åringer fra kommende sesong.

Antall utøvere i denne gruppen er mellom 20 og 30. Treneren vil få hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av trening, men vil få støtte fra både ungdomstrenere og foreldretrenere etter behov.

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp både utøvere som vil satse og bli best mulig, men også sørge for breddetilbud og et godt sosialt miljø i treningsgruppen
 • Gjennomføre fellestreninger 3 ganger pr uke (eller etter nærmere avtale)
 • Utarbeide sesongplan og treningsplan
 • Være med på noen viktige renn, samt treningssamlinger om mulig.

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med trenerkurs
 • Ønskelig med tidligere trenererfaring
 • Erfaring fra langrenn på høyt nivå, alternativt også fra andre kondisjonsidretter som friidrett, orientering eller lignende
 • Evne til å lære bort skiteknikk både i skøyting og klassisk til utøvere i en viktig brytningstid fra barn til ungdom
 • Krav om politiattest for å trene barn og unge

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape engasjement og treningsglede
 • Evne til å skape et godt miljø blant utøverne
 • Evne til å få frem det beste i utøverne og at sørge for at barna opplever mestring uavhengig av nivå
 • Evne til å lede og skape struktur i en gruppe med varierende nivå og ambisjoner

Vi tilbyr

 • Mulighet til å trene en flott gjeng i en veldrevet klubb med fokus på skiglede og mestring
 • Sparring med sportslig leder, samt et miljø av ungdomstrenere og foreldretrenere som er med og bidrar
 • Deltidsengasjement i klubben. Omfang, oppstart og lønn etter nærmere avtale.

Om Holmen IF langrenn

Holmen IF langrenn er en tradisjonsrik og veldrevet skiklubb med tilbud til barn fra 1.klasse og helt opp til senior. Frem til og med 14-årsklassen har vi egne treningsgrupper internt i klubben, og fra 15-årsklassen har vi samarbeid med klubber i Bærum Vest i henholdsvis Team Vestmarksetra og Team Vestmarka. Holmen langrenns verdier danner grunnlaget for jobben som gjøres i klubben:

 • Skape varig skiglede
 • Inkluderende vennskap og lagånd
 • Du skal føle mestring

Ønsker du å søke eller har du spørsmål til stillingen, send e-post til 
Andreas Dolven - Sportslig leder -90 59 29 31 / andreas@holmenif.no innen 1. september.