Holmen IF Langrenn søker ny sportslig leder

Holmen IF Langrenn er en av Askers største skiklubber med sine ca. 350 aktive skiløpere i alderen 7 – 17 år.

Våre sportslige mål er tuftet på klubbens verdier: skape varig skiglede, inkluderende vennskap og lagånd, mestring.

Vår nåværende sportslige leder har fått nye utfordringer og vi søker derfor etter en ny dyktig person som kan fylle en 20-30 prosent stilling som sportslig leder. Stillingen er svært sentral i arbeidet for å sette sportslige mål for Holmen IF Langrenn på kort, mellomlang og lang sikt, og basert på det å etablere nødvendig rammer for å nå målene. I jobben som sportslig leder har du stor frihet til legge opp arbeidsdagene selv, og du jobber tett med et engasjert og dyktig styre.

Ansvarsoppgaver sportslig leder:

  • Overordnet sportslig ansvar for klubben i.h.t klubbens verdier og ambisjoner
  • Tilrettelegge treningsopplegg for alle alderstrinn slik at det blir lettere for hovedtrenere å gjennomføre øktene, basert på Utviklingstrappa/NSF
  • Sportslig leder skal sammen med hovedtrenerne ha ansvaret for at det finnes mål for sesongen for alle årskull.
  • Sportslig leder skal sikre trenerressurser samt påse at de har riktig kompetanse og hjelpemidler
  • Sportslig leder skal påse at det legges til rette for kompetanseutvikling, herunder gjennomføre teknikkurs og trenerkurs for foreldretrenere.
  • Sportslig leder må ha ansvar for videreutvikling av Holmen Sommerskiskole og bidra til arrangementsgjennomføring

 

Politiattest: Gyldig politiattest er en forutsetning for å være engasjert i Skiklubben.
Lønn og godtgjørelse:
Gode betingelser. Etter avtale.

Kontaktpersoner:
Ole Petter Syrrist-Leite, leder Holmen IF Langrenn / tlf: 46410610 / ole.p.leite@gmail.com
Henrik Pay, sportslig leder Holmen IF langrenn / tlf: 99569667 / henrikpay@gmail.com