HALDEN IDRETTSRÅD (HIR) SØKER DAGLIG LEDER I 100% STILLING

Vi søker en motivert, resultatorientert, selvstendig og strukturert person med gode samarbeidsevner og med kjennskap til byens idrettsmiljø.

HIR er et organisasjonsledd under Norges Idrettsforbund og er paraplyorganisasjonen for nærmere 50 idrettslag i byen, med 11.000 medlemskap. Idretten er Haldens største frivillige organisasjon og HIR har kontor i tilknytning til Halden Ishall. Idrettsrådets hovedoppgaver er å samordne, prioritere, fremme og følge opp idrettslagene i Halden sine interesser, ønsker og behov overfor kommunen, samt å koordinere virksomheten lagene imellom.

Halden Idrettsråd ønsker nå å ansette daglig leder for å utvikle sin rolle for idrettslagene og Halden-samfunnet.

Ønskede kvalifikasjoner:

• Relevant 3- årig høgskoleutdanning

• Kunnskap om økonomistyring

 • Passende bakgrunn kan være innen idrett, administrasjon eller organisasjonsliv

• Det forutsettes gode evner til både muntlig og skriftlig kommunikasjon og god kunnskap om bruk av data.

• Erfaring fra administrasjon og ledelse

 • Samfunnsengasjert

• Erfaring med prosjektutvikling og – ledelse

 • Må ha god kunnskap om Norges Idrettsforbunds lover og regler

• Kunnskap om arbeidsmiljøloven

• Åpen og kontakt-skapende arbeidsform

 • Stor arbeidskapasitet

Aktuelle arbeidsoppgaver:

• Videreutvikle Idrettsrådets nettverk

• Markedsføre idrettsrådets aktiviteter

• Daglig service overfor byens idrettslag

• Være saksbehandler for styret

• Bidra til, og utvikle kompetansefremmende tiltak i idrettslagene

• Gjennomføre ulike aktiviseringstiltak for barn/ungdom og voksne, i samarbeid med idrettslagene

• Økonomistyring.

• Kontakt med kommuneadministrasjon og politiske miljøer for å promotere Idrettsrådets aktiviteter og fremme samarbeidet mellom kommune og idrett

 • Bidra til et godt samarbeid med Østfold Idrettskrets, NIF og idrettslagene og bedriftsidretten i Østfold

Vi kan tilby spennende og utviklende arbeidsoppgaver og fleksibel arbeidstid.

Kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Opplæring vil bli gitt.

Personen vi søker er utadvendt og lett å samarbeide med.

Gode lederegenskaper samt egnethet vil bli vektlagt.

Ønsket tiltredelse 1. august.

Lønn etter avtale.

For spørsmål, ta kontakt med styreleder Jens Petter Lindstrøm, mobil +4793243193

Søknad og Cv gjennom jobbidrett.no