fysisk aktivitet i system

Vi er en barneskole på Lørenskog som har utfordringer med å få satt fysisk aktivitet i system, samt at vi mangler 2 timer svømmeundervisning

Vi kunne tenke oss at fysisk aktivitet ble organisert og planlagt med ulike aktiviteter ute.

Svømmeundervisning er 2 timer fra 10 00 til 12 00 hver onsdag

Vi lurer på om dette kunne vært noe for 2 studenter hos dere, enten som en del av undervisningen eller som ekstrajobb.

Reidun Valen | saksbehandler | Rasta Skole

952 33 957 67 93 48 44 | sentralbord 67 93 40 00

reidva@lorenskog.kommune.no | www.lorenskog.kommune.no