Fredrikstad Idrettsråd søker idrettsrådgiver

Vi søker etter idrettsrådgiver i 50% stilling. Vi kan tilby spennende og utviklende arbeidsoppgaver, fleksibel arbeidstid og et lite, men aktivt og godt arbeidsmiljø.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Dialog og samhandling med byens klubber og kommunens idrettsetat.
 • Koordinering av inkluderingsarbeidet i idrettslag i Fredrikstad.
 • Videreutvikle nettverket for styrking av barne- og ungdomsidretten i byen.
 • Utvikle informasjonsarbeidet fra idrettsrådet ut mot lagene og allmennheten.
 • Styrke idrettsrådets daglige service overfor byens idrettslag.
 • Delta i idrettsrådets løpende arbeidsoppgaver sammen med daglig leder.

Du bør ha:

 • Relevant 3-årig høgskoleutdanning. Nyttig arbeidserfaring kan erstatte formell utdanning
 • Erfaring fra idretten eller andre frivillige organisasjoner.
 • Positiv innstilling til fleksibel arbeidstid med noe kvelds- og helgearbeid.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i team.
 • Gode skriftlige og verbale ferdigheter.
 • Solid samfunnskunnskap, gjerne med erfaring fra påvirkningsarbeid.
 • En ryddig og effektiv arbeidsform med god gjennomføringsevne.
 • En service-rettet og kontaktskapende arbeidsform.

Stillingen er en 50% deltidsstilling.
Vi kan tilby spennende og utviklende arbeidsoppgaver, fleksibel arbeidstid og et lite, men aktivt og godt arbeidsmiljø. Stillingen er underlagt daglig leder. Lønn etter avtale.

Søknad sendes:

Kun søknad med CV gjennom jobbidrett.no søknadssystemer vurderes.

Søknadsfrist: 18.06.2019

For spørsmål, ta kontakt med daglig leder Stefan Løkse, mobil 95071972.

Fredrikstad Idrettsråd (FRID) er et organisasjonsledd under Norges Idrettsforbund og er paraplyorganisasjonen for vel 98 idrettslag i byen, med 25.000 medlemskap. Idretten er Fredrikstads største frivillige organisasjon og FRID har kontorer i tilknytning til Idrettens Hus i Østfoldhallen. FRID’s hovedoppgave er å samordne, prioritere, fremme og følge opp lagenes interesser, ønsker og behov overfor kommunen samt å koordinere virksomheten lagene i mellom.