FOSSUM IF SØKER SKISKYTTERTRENERE

Fossum er Norges største klubb innen skiskyting målt i antall aktive lisensbetalende utøvere. Gruppene spenner fra 11-årsklassen og helt opp til seniorsatsingen Fossum Elite.

Vårt motto er «flest mulig, lengst mulig, best mulig». Vi er opptatt av å kombinere fokus på topp
og bredde. Vi jobber for at så mange som mulig skal føle seg hjemme i klubben – og samtidig at de
skal få en kvalitet i treningsarbeidet som gjør at de når sine sportslige mål. I Fossum
jobber vi aktivt for at langrenn og skiskyting skal virke gjensidig forsterkende på
hverandre.

I 2020-2021 sesongen var ca 100 frivillige og ansatte trenere engasjert i Fossum langrenn og
skiskyting, hvorav 25 ansatte. Vi tilbyr en innholdsrik trenerjobb der en får muligheten
til å jobbe sammen med kompetente trenere – og flere ulike utøvertyper, inkludert noen av
Norges beste.

Vi søker etter trenere med relevant trenererfaring innen skiskyting. Søkerne må være
positive, ha gode lederegenskaper og evner til å skape et godt treningsmiljø, kunne jobbe i team og
være imøtekommende i forhold til utøvere, kollegaer og foreldre.

Søkere bør har relevant trenerutdanning eller relevant utdanning innenfor idrett f.eks.
fra Norges Idrettshøgskole. Praktisk erfaring som utøver vektlegges.
SØKNADSFRIST: Så snart som mulig, og senest innen 12. november 2021 KORT OM FOSSUM IF:
• Fossum ligger helt øst i Bærum, på grensen til Oslo kommune.
• Et av Norges største uteidrettslag.
• En av Norges største langrenn- og skiskytingsgrupper.
• Utøvere på landslagsnivå innen blant annet langrenn, skiskyting og kombinert.

SØKNAD SENDES PER E-MAIL TIL SPORTSLIG UTVALG VED:
Halvor Hopp, hovedtrener skiskyting, halvor@fossumif.no (93438995),
Carsten Dovland, sportslig leder skiskyting, carsten.dovland@statnett.no (91767068)
TA GJERNE KONTAKT med Halvor eller Carsten dersom du ønsker ytterligere informasjon.