Folkeuniversitetet søker kroppsøvingslærer

Vi søker faglærer i kroppsøving for klassen «Menn i helse» (helsefagarbeider).

Vi søker etter faglærer i kroppsøving som kan undervise i faget i tråd med læreplanen for Vg2 Helsearbeiderfaget.

 

Det kreves at du har utdanning innen faget eller lignede utdanning (eks. fysioterapeut) og/eller lang erfaring med gruppebasert undervisning fra kroppsøving eller annen idrett.

 

Undervisningsdager:

Klassen «Menn i helse» har undervisning på dagtid, 30 timer per uke skoleåret 2018-2019. i løpet av skoleåret skifter undervisningen mellom teoriuker på skolen og praksisuker på institusjon.

 

Kroppsøving er satt opp på timeplanen med to timer per uke på dagtid, i teoriuker (aktuell dag avtales med den som ansettes). Det er totalt 24 teoriuker i løpet av skoleåret.

 

Undervisningssted: Oslo, Nydalen

 

Ansettelse: timelærer på deltid

 

Søknadsfrist: snarest

 

Tiltredelse: 13. august 2018

 

Henvendelse:

 

 

Teamleder formell kompetanse, Heidi Munthe-Kaas tlf.22476000/41256650

heidi.munthe-kaas@folkeuniversitetet.no

 

universitetet.no

 

Folkeuniversitetet er en landsomfattende studieorganisasjon. Vi tilbyr kurs og utdanning for voksne deltakere i alle kategorier; yrkesrettede utdanninger på flere nivåer, norskopplæring, språk, kunst/kultur og egenutvikling.

 

Folkeuniversitetet Øst tilbyr følgende kurs innen helse- og oppvekstfag: Helsefagarbeider, helsesekretær, apotektekniker, fotterapeut, barne- og ungdomsarbeider og ambulansearbeider. I tillegg har vi egen fagskole innen helsefag(høyere yrkesfaglig utdanning).