Er du interessert i samspill fysisk aktivitet og helse?

Er du interessert i samspill fysisk aktivitet og helse? 

Da ønsker vi å komme i kontakt med deg. Familiemedlem på 33 år søker inspirator til økt fysisk aktivitet etter langvarig sykdom. Ta kontakt og vi kan gi deg mer informasjon.