Bydel Alna søker støttekontakt

Støttekontakt til mann 38 år. Vi søker en mann som ønsker å være støttekontakt.

Tiden sammen med støttekontakten vil bli brukt til:
Svømming og kafetur.


Som støttekontakt bidrar du til at bruker får en aktiv og meningsfylt fritid.

Arbeidstiden vil være 4 timer per måned, som stort sett fordeles på noen timer hver uke. Lønn etter kommunens lønnsregulativer, samt utgiftsdekning på opptil 300kr pr mnd.

Vi tilbyr : veiledning etter behov. Møte for støttekontakter 2 ganger i året.


Søker må snakke godt norsk .

Det vil bli krevd politiattest
Send søknad med CV på e-post innen 01.05.2019
Ylva Maagerø-Bangstad  tlf: 481 68 601

E-post ylva.maagero-bangstad@bal.oslo.kommune.no