Bydel Alna søker støttekontakt

Vi søker etter støttekontakt til mann 18 år. Vi søker deg som er mellom      20-35 år, gjerne med noe kunnskap om asperger.

Tiden sammen med støttekontakten vil bli brukt til:
fysisk aktivitet i form av fotball, ski og eventuell annen idrett.


Som støttekontakt bidrar du til at bruker får en aktiv og meningsfylt fritid.

Arbeidstiden vil være 12 timer per måned, som stort sett fordeles på noen timer hver uke. Lønn etter kommunens lønnsregulativer, samt utgiftsdekning på opptil 300kr pr mnd.

Vi tilbyr : veiledning etter behov. Møte for støttekontakter 2 ganger i året.

Søker må snakke godt norsk . Det vil bli krevd politiattest!


Send søknad med CV på e-post innen 01.05.2019

Ylva Maagerø-Bangstad  tlf: 481 68 601

E-post ylva.maagero-bangstad@bal.oslo.kommune.no