Bydel Alna søker støttekontakt

Vi søker etter støttekontakt til mann 33 år. Vi søker deg som er en kvinne 25-40 år, gjerne med noe kunnskap om angst.

Tiden sammen med støttekontakten vil bli brukt til: aktiviteter utenfor hjemmet, sosialisering.


Som støttekontakt bidrar du til at bruker får en aktiv og meningsfylt fritid.

Arbeidstiden vil være 8 timer per måned, som stort sett fordeles på noen timer hver uke. Lønn etter kommunens lønnsregulativer, samt utgiftsdekning på opptil 300kr pr mnd.

Vi tilbyr : veiledning etter behov. Møte for støttekontakter 2 ganger i året.

Søker må snakke godt norsk . Det vil bli krevd politiattest!


Send søknad med CV på e-post fortløpende frist: 20.09.21

Ylva Maagerø-Bangstad  tlf: 481 68 601

E-post ylva.maagero-bangstad@bal.oslo.kommune.no