Bækkelagets Sportsklub søker turninstruktører

Vi søker turninstruktører til Gymlek og turnaktiviteter rettet mot barn i alderen 4-9 år.

For spesielt interesserte instruktører dekker vi selvfølgelig trener- og lederkurs. Vi tilbyr også ytterligere jobb på vår aktivitetsskole og idrettsskoler for gode instruktører.

 

Interesserte søkere bes henvende seg til: tord@bsknc.no