ADMINISTRATIV MEDARBIEDER– FLERIDRETTSKLUBB

Idrettsforeningen Ready er en fleridrettsklubb stiftet i 1907.

Idrettsforeningen Ready er en fleridrettsklubb stiftet i 1907, med fire store avdelinger (fotball, bandy, alpint og friidrett) som i hovedsak aktiviserer barn og ungdom, men med elitesatsing også for seniorer i tre av disse. I tillegg arrangerer klubben ett av Norges mest kjente terrengløp, «Råskinnet», og har en veterangruppe og en avdeling for veteraner som går turrenn (langrenn). Det totale medlemstall er over 2.300. Klubben driver ut fra «Gressbanen»-anlegget i Stasjonsveien 24, Oslo, hvor den har sitt eget klubbhus og driftsansvar for to kunstgressbaner og tre ballbinger. Begge hovedbanene islegges om vinteren, og klubben driver disse med egen ansatt banemester. Ytterligere informasjon finnes på www.ready.no, eller ved å kontakte nåværende daglig leder Aleksander Biseth-Evensen (mobil 48400554 / e-post: aleksander@ready.no).

Den administrative arbeidsmengden øker i takt med utvikling av klubben, og det er derfor behov for mer arbeidskraft sentralt i klubben, samt at Daglig Leder skal i foreldrepermisjon 1. kvartal 2021, hvor den ansatte vil trå inn som vikar for daglig leder i perioden. Rollen vil har en stillingsbrøk på 25% normalt, og 100 % i perioden vedkomne er vikar for daglig leder (estimert ca. 1 kvartal 2021).

Skriftlig søknad sendes IF Ready, Stasjonsveien 24, 0773 Oslo, eller med e-post til aleksander@ready.no, merket «Søknad administrativ medarbeider».

Stillingen innebærer administrativ støtte til daglig leder og klubbens hovedstyre.

Ansvarsområder som administrativ medarbeider:
• Bistå daglig leder med drift og utvikling av klubben i samråd med hovedstyret (Oppfølging av avdelingene, som har ansvaret for det sportslige).
• Bistå med utvikling og vedlikehold av Readyhuset, vårt klubbhus.
• Administrativt ansvar for friidrett og grunntrening friidrett.
• Følge opp bookinger av Readyhuset, intern og ekstern utleie.
• Være en god ambassadør for klubben og aktiv i arbeidet som foregangsklubb og prosjekter tilknyttet dette.

Ansvarsområder som vikar for daglig leder:
• Økonomi og personalansvar
o Regnskapsrapportering til hovedstyret (Regnskapstjenestene utføres av innleid byrå).
o Personal- og HMS ansvar for foreningens ansatte
• Tilrettelegging for foreningens avdelinger
• Medlemshåndtering
• Noe marked- og inntektsbringende arbeid
• Kommunikasjon med offentlige instanser og idrettens overordnede organer.
• Utvikling og vedlikehold av Readyhuset, vårt klubbhus.

Personlige egenskaper:
• Du er en strukturert person med evnen til selvstendig arbeid
• Du er god til å samarbeide, er fleksibel og skaper et godt miljø rundt deg
• Du takler godt å jobbe i en hektisk arbeidshverdag i et meget ungt miljø
• Du finner løsninger, er tydelig og har evnen til å få andre til å bidra.

Kvalifikasjoner:
• Utdanning innen idrettsadministrasjon (minst Bachelor) eller annen kompetanse som erstatter dette.
• Erfaring fra og kunnskap om norsk idretts organisering
• God økonomisk forståelse
• Erfaring med digitale løsninger og sosiale medier
• Stor idrettsglede og glede over å arbeide for barn og ungdom
• Personlig egnethet vektlegges i betydelig grad

Vilkår:
• Ordnede lønns- og pensjonsvilkår i en klubb som i 2015 ble kåret til Oslos beste idrettsklubb og i 2016 ble sertifisert som «Kvalitetsklubb NFF»

Lønn etter kompetanse og erfaring, men i en lavtlønnsbransje hvor idrettsgleden må være en betydelig faktor for å søke stillingen.