Kvittering

Takk for at du har benyttet deg av SI-I-FRA innmeldingen på nett.

Dersom du har lagt inn kontaktinformasjon vil du innen kort tid høre fra en i mottaksapparatet.

Med vennlig hilsen
Mottaksapparatet for læringsmiljøsaker

Kontakt

Grethe Nilsen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031

Kristin Dybvad

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16