Si i fra om noe bør forbedres

Din innmelding blir sendt til Studieseksjonen som vil avgjøre hvem som skal være ansvarlig for å behandle saken. Innmeldingen blir knyttet til din e-postadresse ved NIH. Det betyr at du ikke blir anonym. Hvis det er behov for flere opplysninger for å behandle saken, blir du kontaktet. Saken blir håndtert i henhold til aktuelle regler i forvaltningsloven, personopplysningsloven, offentlighetsloven og annet relevant regelverk. Du vil få en bekreftelse på at Studieseksjonen har mottatt saken. Les mer om videre saksgang på nettsidene Si fra.

Kontakt

Grethe Nilsen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031

Kristin Dybvad

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16