Si i fra om kritikkverdige forhold ved læringsmiljøet ved NIH

Innmeldingen blir knyttet til dette skjemaet. Du kan velge å sende skjemaet uten å sette på avsender, men det kan være vanskelig for NIH å gå videre med saken dersom avsender er anonym. Det er viktig å være klar over dette før du sender inn saken. Saken vil bli behandlet konfidensielt av to mottakspersoner som har taushetsplikt. Saken blir håndtert i henhold til aktuelle regler i forvaltningsloven, personopplysningsloven, offentlighetsloven og annet relevant regelverk.

 

Kontakt

Grethe Nilsen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031

Kristin Dybvad

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16