Si fra om læringsmiljøet

Studentmiljø
Si fra om læringsmiljøet. Gi ris og ros.
Trafikklys - rødt

Når det er alvor

Retningslinjer mot seksuell trakassering ved Norges idrettshøgskole. Reglementet er gjeldende for ansatte og studenter ved Norges idrettshøgskole. 

Hva er seksuell trakassering?

I Lov om likestilling og forbud mot diskriminering § 13 definerer seksuell trakassering slik:

”Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.”

Hva gjør du om du opplever seksuell trakassering på NIH?

Si fra om skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser. Eksempler kan være forurensing, forskningsfusk, korrupsjon, mobbing, trusler eller seksuell trakassering. Du kan varsle muntlig til Kristin Dybvad eller Grethe Nilsen eller skriftlig på nettskjema. Dette bør du vite før du varsler.

Har du vært utsatt for skade eller farlig uhell på NIH skal du melde i fra til Grethe Nilsen.

Trafikklys - gult

Når noe må forbedres

Si fra om dårlige sider ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet ditt. Det kan være feil og mangler i rom eller bygninger, ekskluderende miljø, konflikter eller forstyrrende oppførsel. Forsøk gjerne å løse saken i samarbeid med studenttillitsvalgt først.
Du kan melde i fra skriftlig på nettskjema eller ta kontakt med Kristin Dybvad eller Grethe Nilsen.  Les om hvem som mottar klagen og hva som skjer videre.

 

Trafikklys - grønt

Når du er fornøyd
Hva inspirerer deg? Hva vil du ha mer av i ditt læringsmiljø? Dine tilbakemeldinger kan gjøre at et bra tiltak fortsetter og dermed kan komme flere studenter til gode. Si det direkte til den det gjelder, studieseksjonen, studenttillitsvalgte eller gjennom nettskjema.

Kontakt

Grethe Nilsen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031

Kristin Dybvad

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16