Læringsmiljø

NIH jobber for et åpent, engasjerende og inkluderende læringsmiljø. Les om dine rettigheter og plikter, samt hvordan du kan gi tilbakemelding om hvordan du har det som student ved NIH.

NIH skal ha et trygt, inkluderende og engasjerende læringsmiljø, og er avhengig av ros og ris fra deg som student for å bli bedre. Si fra når du er fornøyd eller når du mener noe må forbedres. Særlig ber vi deg varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold. SI FRA.

Som student ved NIH skal du kjenne til at NIH har en kriseberedskapsplan som ligger på fronter. Du skal også vite hvordan du skal opptre i en terror/trussel situasjon. 
Les mer om dette her.

Dersom du skulle være uheldig å skade deg i forbindelse med undervisning er det viktig at skaden rapporteres til NIH. Les mer om dette her.

Ansvar og rettigheter

Studentene har selv både ansvar og rettigheter når det gjelder gjennomføringen av helse-, miljø- og sikkerhetstiltak:

  • Studenter plikter å utføre arbeidet i forbindelse med studiene i samsvar med instrukser fra seksjonen ved den/de som til enhver tid er ansvarlig for arbeidslokaler og instrumenter.
  • Studentene skal informeres om deres plikter til aktiv medvirkning i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, bl a til å hindre og avgrense skader og avbryte sitt arbeid når det ikke kan fortsette uten fare for liv og helse.
  • Studentene plikter å følge disse retningslinjene.

Registrering av pårørende

Som student skal du føle deg trygg ved NIH, men vi kan aldri helt utelukke ulykker. Skulle du være så uheldig å havne i en ulykke i forbindelse med undervisningen, ønsker vi å kunne kontakte pårørende så raskt som mulig. For at vi skal kunne gjøre dette, må du informere oss om hvem dine pårørende er. Dette registrerer du utdanningsplanen del 1. Registreringen er frivillig.

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Læringsmiljøutvalget er et rådgivende organ for ledelsen i spørsmål som gjelder høgskolens fysiske og psykososiale læringsmiljø (jfr. Universitets- og høyskoleloven § 4-3). Læringsmiljø forstås som aktivitet tilknyttet de områder som NIH disponerer og områder hvor det skjer undervisningsaktiviteter i regi av NIH.

SiO Helse

Studenter ved NIH kan benytte seg av SiO Helse. Det er mulig å velge SiO Helse som fastlege, og man kan få økonomisk støtte for å dekke helseutgifter. 

Toppidrettssenterets helseavdeling

Studenter ved NIH kan også benytte seg av toppidrettssenterets helseavdeling for konsultasjoner ved idrettsrelaterte skader av akutt eller kronisk karakter. Konsultasjonene er gratis. Allmennmedisinske konsultasjoner inngår ikke i avtalen.

Dersom man har behov for medisinsk hjelp utenfor åpningstid til toppidrettssenterets helseavdeling, kan man ta kontakt med fastlege eller legevakten i Storgata som har åpent 24 timer i døgnet.

Kontakt

Grethe Nilsen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031

Kristin Dybvad

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16