Utsatt eksamen uke 35

Dersom du våren 2023 var syk på ordinær eksamen eller ikke besto eksamen kan du melde deg opp til utsatte eksamener fra 26. juni til 3. august 2023. Dette gjør du i StudentWeb.

Her er dato for de ulike emner

 

28.08 kl. 10.00

IS 210- skoleeksamen, 3 timer

SPM 245- skoleeksamen, 4 timer

THP 206- skoleeksamen, 3 timer

 

29.08 kl. 10.00

 SPM 345- skoleeksamen, 4 timer

THP 203- skoleeksamen, 3 timer

 

30.08 kl. 10.00

 IDR 109- skoleeksamen, 2 timer

 

31.08 kl. 10.00

 THP 102- skoleeksamen, 4 timer

THP 202- skoleeksamen, 3 timer

 

01.09 kl. 10.00

THP 100- skoleeksamen, 4 timer

THP 204- skoleeksamen, 3 timer

 

Muntlige eksamener

 FAF 313- muntlig eksamen (dato kommer senere)

MET 403- muntlig eksamen (dato kommer senere)

 

Utlevering av eksamensoppgave: 28.08 kl. 12.00 og innlevering: 04.09 kl. 14.00 i WISEflow

IS 210- hjemmeeksamen

SPM 351- hjemmeeksamen

 

Utlevering av eksamensoppgave: 28.08 kl. 12.00 og innlevering: 11.09 kl. 14.00 i WISEflow

MA 451- hjemmeeksamen

MA 461- hjemmeeksamen

 

Utlevering av eksamensoppgave: 28.08 kl. 12.00 og innlevering: 18.09 kl. 14.00 i WISEflow

SPM 102- hjemmeeksamen

SPM 103- hjemmeeksamen

SPM 104- hjemmeeksamen

SPM 121- hjemmeeksamen

 

Alle innleveringer er fredag 1. september kl. 14.00 i WISEflow

FRI 202- oppgave

FRI 305- bacheloroppgave

IIS 365- bacheloroppgave

LKI 220- hjemmeeksamen

MA 462- oppgave

SPM 106- oppgave

SPM 229- gruppeoppgave

THP 310- bacheloroppgave

TI 304- paper

TI 305- oppgave

 

Oppmeldingsfrist for alle emner er: torsdag 3. august 2023.

Toppidrettsstudenter og studenter med egen avtale sender mail til eksamen@nih.no

Ta kontakt med eksamen@nih.no hvis det oppstår problemer med oppmelding i student web. Alle studenter som har ikke har aktiv studierett, MÅ sende mail med oppmelding. Husk studentnummer og emnekode i oppmeldingen.

 

Oppfordrer også alle til å melde seg opp tidlig så det ikke blir glemt når ferien starter!