Utsatt eksamen uke 7

Dersom du høsten 2022 var syk på ordinær eksamen eller ikke besto eksamen kan du melde deg opp til utsatte eksamener fra 18. januar til 26.januar 2023. Dette gjør du i StudentWeb.

Her er dato for de ulike emner

13.02 kl. 10.00
MET 200- skoleeksamen, 4 timer
MET 402- skoleeksamen, 4 timer
THP 101- skoleeksamen, 3 timer

14.02 kl. 10.00
MA 460- skoleeksamen, 3 timer
TI 100- skoleeksamen 4 timer
THP 301- hjemmeeksamen, 4 timer

Utlevering av eksamensoppgave: 13.02 kl. 12.00 og innlevering: 16.02 kl. 12.00 i WISEflow
MET 401- hjemmeeksamen

Utlevering av eksamensoppgave: 13.02 kl. 12.00 og innlevering: 06.03 kl. 14.00 i WISEflow

SPM 102- hjemmeeksamen
SPM 103- hjemmeeksamen
SPM 105- hjemmeeksamen
SPM 121- hjemmeeksamen


Utlevering av eksamensoppgave: 13.02 kl. 12.00 og innlevering: 20.02 kl. 14.00 i WISEflow

- IS 205
- MA 473
- TI 300

Utlevering av eksamensoppgave: 14.02 kl. 09.00 og innlevering: 16.02 kl. 23.59 i WISEflow

- KRØ 101

Utlevering av eksamensoppgave: 20.02 kl. 12.00 og innlevering: 27.02 kl. 14.00 i WISEflow

- IS 225

Praktiske og muntlige eksamener

THP 200- muntlig eksamen- 13.02- klokkeslett kommer senere
THP 201- skriftlig- 14.02-21.02- dato for praktisk eksamen fastsettes senere
TI 203- praktisk eksamen- dato fastsettes senere

Alle innleveringer av oppgaver er fredag 17. februar kl. 14.00 i WISEflow
FAF 310- gruppeeksamen
LKI 226- gruppeeksamen
SPM 325- mappearbeid
VIT 401- oppgave

HUSK: oppmeldingsfrist for alle emner er: torsdag 26. januar 2023.

Får du ikke meldt deg opp eller har spørsmål om utsatt eksamen, send mail til: tonjel@nih.no.