Utsatt eksamen i uke 35

Dersom du var syk eller fikk et ikke bestått resultat på ordinær avvikling våren 2022 kan du nå melde deg opp til utsatt eksamen. Du melder deg opp i StudentWeb. Det åpnes for oppmelding fra og med 27. juni til og med 1. august.

Her er oversikten som viser tilgjengelige emner:

29.08 kl. 09.00

FKI 217- skoleeksamen, 6 timer

 29.08 kl. 10.00

STA 400- skoleeksamen, 2 timer

THP 202- skoleeksamen, 3 timer

THP 206- skoleeksamen, 3 timer

30.08 kl. 10.00

 SPM 245- dagseksamen, 4 timer

THP 100- dagseksamen, 4 timer

31.08 kl. 09.00

 STA 400- gruppeeksamen, 8 timer

 31.08 kl. 10.00

 THP 102- skoleeksamen, 4 timer

THP 204- skoleeksamen, 3 timer

 01.09 kl. 10.00

IDR 109- skoleeksamen, 2 timer

THP 203- skoleeksamen, 3 timer

Muntlige eksamener

 SPM 230- muntlig eksamen (dato kommer senere)

Utlevering av eksamensoppgave: 29.08 kl. 12.00 og innlevering: 05.09 kl. 14.00 i WISEflow

MET 405- hjemmeeksamen

SPM 351- hjemmeeksamen

Utlevering av eksamensoppgave: 29.08 kl. 12.00 og innlevering: 12.09 kl. 14.00 i WISEflow

MA 442- hjemmeeksamen

Utlevering av eksamensoppgave: 29.08 kl. 12.00 og innlevering: 19.09 kl. 14.00 i WISEflow

SPM 102- hjemmeeksamen

SPM 103- hjemmeeksamen

IDR 112

Gjentak av mappearbeid i IDR 112 gjøres i uke 37. Se canvas.

Alle innleveringer er fredag 2. september kl. 14.00 i WISEflow

FRI 305- bacheloroppgave

IIS 360- semesteroppgave

MA 402- oppgave

SPM 230- individual assignment

SPM 395- bacheloroppgave

THP 310- bacheloroppgave

TI 304- paper

Oppmeldingsfrist for alle emner er: mandag 1. august 2022.

Ta kontakt med tonjel@nih.no hvis det oppstår problemer med oppmelding i student web. Alle studenter som har ikke har aktiv studierett, MÅ sende mail med oppmelding. Husk studentnummer og emnekode i oppmeldingen.

Oppfordrer også alle til å melde seg opp tidlig så det ikke blir glemt når ferien starter!

 

Kontakt

Tonje Larsson

Tonje Larsson

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 20 17