Utsatt eksamen i uke 7

Dersom du var syk eller fikk et ikke bestått resultat på ordinær avvikling høsten 2021 kan du nå melde deg opp til utsatt eksamen. Du melder deg opp i StudentWeb. Det åpnes for oppmelding fra og med 17. januar til og med 31. januar.

Her er oversikten som viser tilgjengelige emner:

14.02 kl. 09.00
FAF 311- hjemmeeksamen, 6 timer

14.02 kl. 10.00
MET 200- hjemmeeksamen, 4 timer
MA 409- hjemmeeksamen, 3 timer

15.02 kl. 10.00
THP 311- hjemmeeksamen, 1,5 timer
THP 301- hjemmeeksamen, 4 timer
TI 100- hjemmeeksamen 4 timer

16.02 kl. 10.00
THP 101- hjemmeeksamen, 3 timer

Utlevering av eksamensoppgave: 09.02 kl. 12.00 og innlevering: 11.02 kl. 12.00 i WISEflow
SPM 229- hjemmeeksamen

Utlevering av eksamensoppgave: 14.02 kl. 12.00 og innlevering: 07.03 kl. 14.00 i WISEflow

SPM 102- hjemmeeksamen
SPM 103- hjemmeeksamen

Utlevering av eksamensoppgave: 14.02 kl. 12.00 og innlevering: 21.02 kl. 14.00 i WISEflow

- IS 205
- IS 225
- MA 401
- THP 302
- THP 303
- TI 200
- TI 300

Utlevering av eksamensoppgave: 14.02 kl. 12.00 og innlevering: 28.02 kl. 14.00 i WISEflow
MA 430- hjemmeeksamen

Utlevering av eksamensoppgave: 15.02 kl. 12.00 og innlevering: 17.02 kl. 12.00 i WISEflow
MET 400- hjemmeeksamen

Utlevering av eksamensoppgave: 21.02 kl. 12.00 og innlevering: 28.02 kl. 14.00 i WISEflow
MA 400- hjemmeeksamen

Praktiske og muntlige eksamener
THP 200- muntlig- dato fastsettes senere

Utlevering av eksamensoppgave: 15.02 kl. 12.00 og innlevering: 22.02 kl. 14.00 i WISEflow
THP 201- dato for praktisk eksamen kommer senere

HUSK: oppmeldingsfrist for alle emner er: mandag 31. januar 2022.

Får du ikke meldt deg opp eller har spørsmål om utsatt eksamen, send mail til: tonjel@nih.no.

Kontakt

Tonje Larsson

Tonje Larsson

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 20 17