Oppmelding og trekk

Oppmelding til eksamen gjøres i Studentweb ved at du godkjenner utdanningsplanen og betaler semesteravgift innen fastsatt frist. Trekk fra eksamen må gjøres senest en mnd. før dato for eksamen.

Ordinær eksamen

Arbeidskrav knyttet til emnet du skal avlegge eksamen i må være innlevert og godkjent i forkant av eksamensdagen for å kunne gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen

Utsatte eksamener avholdes i uke 9 for høstsemesteret, og i uke 35 for vårsemesteret. Oppmelding til utsatt eksamen må gjøres elektronisk via NIH sine nettsider. Oppmeldingsskjema legges ut på "for studenter" rundt 20.januar og 20.juni, og du er selv ansvarlig for å melde deg opp innen fristen. 

Forbedring av karakter

Oppmelding til en tidligere bestått eksamen gjøres pr. e-post senest én måned før eksamensdato til eksamensansvarlig.

Trekk fra eksamen

Ønsker du å trekke deg fra eksamen du er meldt opp til må du gjøre dette senest én måned før eksamen avvikles. Hvis du ikke møter til eksamen og ikke har trukket deg innen fristen, vil du bruke ett av tre eksamensførsøk.

Trekk fra eksamen må gjøres pr. e-post.

Kontakt

Tonje Larsson

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 20 17