Tilrettelegging på eksamen

Studenter som har behov for spesielle ordninger på eksamen må søke om dette innen 1. september.

Søknaden må inneholde grundig dokumentasjon fra lege eller sakkyndig som viser ditt behov for tilrettelegging i forbindelse med eksamen. Søknaden må gjøres skriftlig på eget skjema. Ferdig utfylt søknadsskjema og tilleggsdokumentasjon leveres i Servicetorget.

Du kan søke om tilrettelegging ved eksamen for hele perioden du er student på et studieprogram. Du slipper altså å søke på nytt hvert studieår. Hvis du starter på et nytt studieprogram må du søke på nytt.

Eksempler på tilrettelegging

  • Forlenget tid ved skriftlige eksamener og ved oppgaveinnleveringer
  • PC med eller uten Lingdys
  • Ordbok

Andre tiltak kan også tilbys etter spesiell avtale.

Kontakt

Tonje Larsson

Tonje Larsson

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 20 17

Trude Strøm Borlaug

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24