Kurs i WiseFlow

NIH startet opp med WiseFlow som digitalt eksamenssystem våren 2017. Fra høsten 2017 gjennomføres alle skriftlige eksamener i WiseFlow. Det vil bli satt opp alternative kursdager for deg som har rolle som forfatter og sensor på eksamen høsten 2017 og våren 2018. Det er spesielt viktig at du som har emneansvar får med deg dette 3-timers kurset. Det gir best læringsutbytte å delta på kurs tett opp mot eksamensdato.

Velg en av følgende datoer

Kontakt

Grethe Nilsen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 18 / +47 908 44 031