Begrunnelse og klage

Du kan be om en begrunnelse og klage på karakter.

Begrunnelse for karakter

Du ber om begrunnelse på eget skjema innen én uke fra karakteren er kunngjort.
Skjemaet leveres i servicetorget eller på epost til eksamenskontoret

Eksamenskommisjonen avgjør hvorvidt svar på begrunnelsen skal gis skriftlig eller muntlig. Begrunnelse for karakter gis innen to uker etter at fristen for å be om begrunnelse har utløpt. 

Dersom du har bedt om begrunnelse for karakteren, løper klagefristen fra den dagen du mottar begrunnelsen.

Klage på karakter

Du kan klage på eksamensresultatet. Du klager skriftlig på eget skjema. Skjemaet leveres i servicetorget. Klageskjemaet må leveres innen tre uker etter at karakteren er kunngjort i Studentweb. Ved gruppeeksamen må alle gruppens medlemmer skrive under på klagen. Du får svar på klagen senest fire uker etter klagefristen har utløpt.

Ved ny sensurering benyttes nye sensorer, hvorav minst én er ekstern. De nye sensorene skal foreta en helt ny sensurering. De nye sensorene får ikke opplysninger om karakter, din begrunnelse for klagen, eller eventuelt begrunnelse for karakteren. En klagesak kan resultere i at en karakter blir endret. Vær oppmerksom på at en bestått karakter kan endres til en strykkarakter.

Du har ikke klagerett på muntlig eksamen, praksisopplæring eller lignende vurderingsformer som ikke kan etterprøves.

Dersom du klager på karakter det semesteret du mottar graden din (dvs. får utstedt vitnemål for fullført grad), må vitnemålet returneres før din klage kan behandles. Send derfor inn originalt vitnemål sammen med ditt klageskjema i et slikt tilfelle.

Karaktersetting ved ny sensurering kan ikke påklages, jfr. Lov om universiteter og høgskoler § 5-3 nr. 6.

Kontakt

Tonje Larsson

Tonje Larsson

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 20 17

Trude Strøm Borlaug

Trude Strøm Borlaug

Seniorkonsulent

Telefon: +47 23 26 21 24