Innpassing av emner

Du kan få innpasset eksterne emner i din utdanning ved NIH. Har du tilsvarende emner fra tidligere studier anbefales du å søke om å få innpasset emnene i studieprogrammet du er tatt opp til ved NIH.

Dersom du har fått innvilget innpassing for ett eller flere emner, og ønsker å opprettholde en studieprogresjon på 60sp, er du selv ansvarlig for å melde deg opp til andre emner innen fastsatte frister. Ettersom du ikke får svar på søknad om innpassing før etter at fristen for å melde deg til andre emner (godkjenne utdanningsplanen) for høstsemesteret er gått ut, må du gardere deg. Ved spørsmål, ta kontakt med studieseksjonen.

Søknad

Frist for å søke er 1. september for kommende studieår. Du søker på eget søknadsskjema. Med søknaden må du legge ved:
  • Emneplan og litteraturliste.
    Det markeres/ forklares hvor i emneplanen/litteraturlisten du mener det er likhet (overlapp) med innholdet i emnet ved NIH.
  • Karakterutskrift/ vitnemål (hvis det ikke ligger i Vitnemålsportalen).

Det settes opp et informasjonsmøte om innpassing av emner i starten av høstsemesteret. Tid og sted blir lagt i timeplanen.

Kontakt

Kristin Dybvad

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16