Innpassing av emner

Du kan få innpasset eksterne emner i din utdanning ved NIH. Har du tilsvarende emner fra tidligere studier anbefales du å søke om å få innpasset emnene i studieprogrammet du er tatt opp til ved NIH.

Dersom du har fått innvilget innpassing for ett eller flere emner, er du selv ansvarlig for å melde deg opp til andre emner innen fastsatte frister.
 

Søknad

Frist for å søke er 15. september for kommende studieår. Du søker på eget søknadsskjema. Med søknaden må du legge ved kopi av vitnemål eller karakterutskrift . Studie- og emneplaner inkludert pensumliste for det emnet du søker innpassing av må legges ved søknaden.

Kontakt

Kristin Dybvad

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16