Innpassing av emner

Du kan få innpasset eksterne emner i din utdanning ved NIH. Har du tilsvarende emner fra tidligere studier anbefales du å søke om å få innpasset emnene i studieprogrammet du er tatt opp til ved NIH.

Dersom du har fått innvilget innpassing for ett eller flere emner, og ønsker å opprettholde en studieprogresjon på 60sp, er du selv ansvarlig for å melde deg opp til andre emner innen fastsatte frister. Dette gjelder spesielt om du har fult lån og stipend fra lånekassen.

Ettersom du ikke får svar på søknad om innpassing før etter at fristen for å melde deg til andre emner (godkjenne utdanningsplanen) for høstsemesteret er gått ut, må du gardere deg. Ved spørsmål, ta kontakt med studieseksjonen.

Søknad

Frist for å søke er 1. september for kommende studieår. Du søker på eget søknadsskjema. Med søknaden må du legge ved:
  • Emneplan og litteraturliste.
    Det markeres/ forklares hvor i emneplanen/litteraturlisten du mener det er likhet (overlapp) med innholdet i emnet ved NIH.
  • Karakterutskrift/ vitnemål (hvis det ikke ligger i Vitnemålsportalen).

Kontakt

Kristin Dybvad

Kristin Dybvad

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 16