Masterkandidat våren 2021

NIH har gjort en vurdering og ønsker å tilby avsluttende muntlig eksamen med fysisk oppmøte på NIH. Ved fysisk oppmøte på NIH vil smittevern bli hensyntatt. Du velger selv om du ønsker å avlegge muntlig eksamen digitalt via Zoom eller med fysisk oppmøte på NIH. Vi tar forbehold om endringer om smittesituasjonen endrer seg. NIH følger de tilenhver tids gjeldende nasjonale/kommunale smittevernstiltak.

NIH følger med på de nasjonale/kommunale retningslinjer for smittevern. Dersom det åpnes opp for innendørs arrangement av en viss størrelse vil vi vurdere å åpne for muligheten til å samle årets Masterkandidater og gi dere den hyllest dere fortjener.
Masterseremonien vil da bli arrangert for dere som leverer masteroppgaven juni 2021.
Det vil ikke bli anledning til å ta med gjester.

Masterseremonien blir ikke helt som normalt gitt situasjonen med covid-19, men vi vil gjøre det vi kan for at dere får en velfortjent og minnerik seremoni på NIH. 

Masterseremonien planlegges arrangert torsdag 24. juni og de som melder seg på vil motta invitasjon i begynnelsen av juni med mer praktisk informasjon om arrangementet.

Fyll ut vedlagt skjema innen 18. mai.

Muntlig eksamen digitalt eller fysisk
Ønsker du å delta på Masterseremoni 24. juni?