VTM 200

VTM 200 Vitenskapsteori og metode

2015/2016

Ordinær eksamen

2014/2015

Ordinær eksamen  
Utsatt eksamen 

2013/2014

Ordinær eksamen   
Utsatt eksamen

2012/2013

Ordinær eksamen  
Utsatt eksamen

2011/2012

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen