MET 400 Vitenskapelig metode og statistikk

2022/2023

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning, ordinær eksamen