MAS 401

MAS 401 Kvantitative metoder - utgått fra 2013/2014.

2012/2013

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen

2011/2012

Ordinær eksamen

2010/2011

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen