Master

Master i idrettsvitenskap / idrettsfysioterapi

MA 400 Læring og ledelse i idrett 

MA 401 Psychology of sport and physical activity 

MA 403 Advanced psychology in sport 

MA 409 Styrke og biomekanikk   

MA 411 Specialization in physiology

MA 412 Specialization course in biomechanics

MA430 Pedagogiske grunnspørsmål 

MA 431 Politikkutforming og praksiskontekster

MA432 Spesialisering

MA 440 Samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver  

MA 441 Idrett, kultur, historie og filosofi   

MA 442 Sport management

MAS 510 Idrettsfysioterapi

MET 400 Vitenskapelig metode 

MET 405 Kvalitativ forskning

STA 400 Statistikk