IS 225 Helse, kultur og samfunn

2020/2021

Ordinær eksamen  
Sensorveiledning  
Utsatt eksamen  
Sensorveiledning, utsatt eksamen

2019/2020

Utsatt eksamen