IS 210 Filosofiske perspektiver på idrett

2020/2021

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning

7-dagers hjemmeeksamen
Sensorveiledning, 7-dagers hjemmeeksamen

2019/2020

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning 

Utsatt eksamen  
Sensorveiledning, utsatt eksamen

2018/2019

Ordinær eksamen
Utsatt eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen

2016/2017

Ordinær eksamen