IS 205 Sosiologiske perspektiver på idrett

2022/2023

Ordinær hjemmeeksamen 
Sensorveiledning, ordinær hjemmeeksamen

Utsatt hjemmeeksamen
Sensorveiledning utsatt hjemmeeksamen

2021/2022

Ordinær hjemmeeksamen 
Sensorveiledning, ordinær hjemmeeksamen  

Utsatt hjemmeeksamen  
Sensorveiledning, utsatt hjemmeeksamen

2020/2021

Ordinær hjemmeeksamen 
Sensorveiledning, ordinær hjemmeeksamen  

Utsatt hjemmeeksamen  
Sensorveiledning, utsatt hjemmeeksamen