IS 205 Sosiologiske perspektiver på idrett

2020/2021

Ordinær eksamen 
Sensorveiledning  
Utsatt eksamen  
Sensorveiledning, utsatt eksamen

2019/2020

Ordinær eksamen  
Sensorveiledning

Utsatt eksamen  
Sensorveiledning, utsatt eksamen

2017/2018

Ordinær eksamen

2015/2106

Ordinær eksamen